Co dokáže pozitivní myšlení

Již není pochyb, že lidská mysl dokáže mnoho nečekaného. Určitě znáte případy, kdy někdo svými myšlenkami přivodil danou situaci i v realitě. Jak je to ale možné? Kvantová fyzika se tímto fenoménem zabývá již velmi dlouho. Pokud nevěříte důkazům vědy, můžete si to vyzkoušet i sami na sobě.
rozdělení mozku
Myšlením se rozumí všechny vědomé mentální činnosti člověka. Myšlenky mohou být analytické, abstraktní, mohou to být jen určitá přání, tužby, nebo vzpomínky. Tato přání a myšlenky se mohou vyplnit, hlavně pokud jsou již zakotveny v podvědomí a jsme o nich hluboce přesvědčeni.
Všimli jste si, že pokud na něco opravdu usilovně myslíte, tak se to vyplní, ať je to pozitivní nebo negativní? Mysleme tedy pozitivně. A to nejen proto, že negativní myšlení se dostává do podvědomí rychleji než to pozitivní, méně si ho uvědomujeme a tím ho i později odhalíme. Naše myšlenky totiž dokáží měnit molekuly a tím i hmotu. Bylo ověřeno, že pozitivní myšlenky mají protizánětlivé a analgetické účinky na tělo. Změny byly prokázány i na genech. Aktivita genů se mění podle toho, jak naše mysl vnímá, a to můžeme změnit doslova každý den.
A teď si představte, že takto měnit realitu pomocí myšlenek může každý biologický druh, a tím ovlivnit prostředí, ve kterém žije. Bylo prokázáno, že i obyčejná voda vytváří jiné obrazce zmrzlých krystalů, pokud byla vystavena určitým podmínkám, jako je hudba, slova, nebo obrazy. A voda tvoří největší část lidského těla. Proto nejen mysleme pozitivně, ale snažme se i pozitivně chovat, a to nejen k sobě, ale i k ostatním, vše se nám totiž vrátí. Pozitivní životní styl způsobí, že budeme šťastnější, úspěšnější a zdravější, a to nejen my, ale všechny bytosti i rostliny v našem okolí. Stačí si to jen vyzkoušet .
slovo pozitivní
Pozor na negativní vlivy, vyvarujte se reklam a hlavně televize, která na tomto principu funguje a díky vytváření různých iluzí nutí lidi myslet si, že jim chybí určitý výrobek, aby si ho koupili. Umí zasévat do jejich myslí strach, že nejsou dost dobří, ale že budou, jen když si daný výrobek koupí.

Posted by: on