Hodnota pro zákazníka

V dnešní době musí podniky pro své přežití neustále získávat nové zákazníky a udržovat ty stávající a náležitě o ně pečovat. Především je nutné dobře je znát, umět rozpoznat jejich skutečné potřeby, požadavky a touhy. Kupující budou spokojeni, pokud uspokojí své potřeby a požadavky. Vyšší spokojenost vede k vyšší úrovni loajality a retence, a k tomu, že o firmě mluví v dobrém slova smyslu, což následně vede k silnější konkurenční pozici a finálně k vyššímu podílu na trhu.
Nákupní centrum

Úkolem jakékoliv firmy je poskytovat co nejvyšší přínos svým odběratelům, a to se ziskem. V konkurenčním prostředí se stále informovanějšími kupujícími, stojícími před možností neomezeného výběru, může společnost uspět jen tehdy, pokud bude neustále vylaďovat svůj proces poskytování výrobků.Odběratelé jsou vzdělanější a informovanější než kdykoli předtím a mají v rukou nástroje, pomocí nichž si mohou ověřit pravdivost tvrzení firem a porozhlédnout se po ještě lepších alternativách. Mají tendenci v rámci určitých přiměřených nákladů na hledání, omezených znalostí, mobility a příjmů maximalizovat přinášenou hodnotu. Odhadují, která nabídka podle jejich názoru – z nějakého důvodu – poskytuje větší vnímanou hodnotu než jiná, a podle toho pak jednají. Každému kupujícímu jde o to, aby za své peníze dostal právě ten užitek, který potřebuje a chce, a to s minimem vynaložených nákladů.
Výloha s kabelkami

Podnik by se proto měl v první řadě zaměřit především na to, jakou význam poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím výrobků a služeb a snažit se na věc nahlížet vždy očima kupujícího. Cílem firmy by mělo být poskytnout co nejvyšší hodnotu, kterou zákazníci vnímají jako mimořádnou a lepší, než je hodnota konkurence, protože pouze v takovém případě dá zákazník přednost nabídce podniku před konkurenční. Spokojený a kupující zákazník je zdrojem úspěšného podnikání a vědět v čem pro něj hodnota spočívá je pro podnik rozhodující. K odhalení atributů, ve kterých podnik vyniká a ve kterých je naopak slabší než konkurence, slouží různé metody. Na základě tohoto zjištění může podnik nastavit opatření pro zlepšení.
 

Posted by: on