Rybaření – hobby pro šťastný život


Jak se stát rybářem?
Rozhodnete-li se být rybářem, nejprve si zjistěte, kde je v blízkosti vašeho bydliště místní organizace Českého a Moravského rybářského svazu. Zde vám poskytnou aktuální informace o podmínkách vstupu, rybářských kroužcích, školeních nových rybářů a hlavně o nejbližších termínech rybářských zkoušek. Testy se většinou týkají znalostí legislativy o rybářství, rybářského řádu, poznávání druhů ryb a způsobu lovu ryb. Samotná zkouška bývá bezplatná. Po zkoušce se vydáte na obecní nebo městský úřad, kde vám na základě potvrzení, že jste ji úspěšně složili, vystaví rybářský lístek. Za ten zaplatíte 100,– Kč s platností na jeden rok, 200,– Kč na tři roky a 500,– Kč s platností na 10 let.
 

Po vystavení rybářského lístku se vrátíte zpět do místní organizace rybářského svazu. Zde si  podáte přihlášku, zaplatíte zápisné nového člena, které činní kolem 1000,– Kč a koupíte si povolenku k lovu ryb. Její cena se v jednotlivých organizacích liší. Počítejte také s tím, že když se stanete členem místní organizace rybářského svazu, plyne vám z toho nejen právo k lovu ryb, ale i různé další povinnosti, dle aktuálních stanov Českého a Moravského rybářského svazu. Mezi ty patří třeba platby členských příspěvku, ale i pracovní povinnosti, které mají formou brigád.

Rybářské vybavení

Dalším krokem k realizaci nového hobby, je pořízení rybářského vybavení. Dle zákona o rybaření je povinné alespoň základní rybářské vybavení. Každý rybář musí mít: podběrák pro vytahování úlovků z vody, pean na vyndavání háčku z úlovku, vezírek k uchovávání ryb a metr k měření délky, lovné míry ryb jsou uvedeny v aktuálním rybářském řádu. Také si k vodě nikdy nesmíte zapomenout vzít platný rybářský lístek, povolenku k lovu ryb, přehled docházky a úlovků a také tužku, která píše! Každé rybaření a úlovek musíte zapsat. A tento přehled, po skončení sezóny, odevzdáte místní organizaci rybářského svazu.

Dobré typy:

•     Pro úspěšné zvládnutí rybářských technik a různých vychytávek se inspirujte v knihách pro rybáře, rybářských časopisech a na výstavách. Zde naleznete opravdu aktuální informace, zaměřené na oblast, která vás zajímá.
•     Je jen na vás a vašich finančních možnostech, kolik budete do rybářského vybavení investovat. Pro začátek je vhodné nekupovat drahé vybavení a ani moc věcí. Ze začátku si vystačte s málem, rozhlížejte se, inspirujte se, ptejte se a nakupujte postupně.
•    Když se chystáte rybařit na neznámém místě, zjistěte si o něm více informací a také nezapomeňte na povolenku. Snížíte tak riziko případné pokuty.
•     U vody buďte potichu, ať  ryby nevyplašíte. Vybavte se velkou trpělivostí. Připravte se na dlouhé čekání i zklamání, když nic nechytíte, nebo vám ryba uplave. I to k rybaření patří.
•     Pokud pro vás rybaření nepředstavuje jen „zdroj obživy“, přemýšlejte o stylu „Chyť a pusť“. I ryba je živý tvor, a tak se k němu chovejte ohleduplně a šetrně, úlovek si vyfoťte a pak pusťte zpátky do vody. Rybě tak dáte možnost dál se rozmnožovat, růst a sobě šanci, že ji někdy znovu chytíte.
•     Takže vypněte počítač i televizi, dobře se oblečte, nazujte vhodné boty a jděte se na ryby! Hodně štěstí! A Petrův zdar!

Posted by: on