Liberalismus

Liberalismus je politická ideologie, která vznikla na počátku 19. století a je úzce spjata s kapitalismem z tržního hlediska a hlediska společnosti. K této ideologii  zpočátku charakterizoval odstup a útok na absolutismus a prosazování zastupitelského státu. Mezi hlavní hesla liberalismu bychom mohli zařadit individualismus, svobodu, rozum, rovnost, toleranci, konsens a konstitucionalismus.

politika

Individualismus – liberalismus klade důraz na jednotlivce a je pro něj důležité vytvořit takový stát, ve kterém by se všichni měli dobře a všichni měli všechno.
Svoboda – ta se označuje jedním slovem jako volnost, která by měla zajistit svobodu slova, jednání, ale na základě dodržování společného zákona.
Rozum – Toto heslo většinou souvisí s mírem. Liberalismus si zakládá na tom, že si lidé sami umí řešit problémy a umí se na základě svého rozumu rozhodovat a soudit. Tato ideologie doufá v řešení konfliktů s diskusemi a argumentacemi, nikoliv řešení válkou.
Rovnost – občané na určitém území by si měli být ve všem rovni a mít ve všem stejné politické a právní podmínky. Liberalismus neklade důraz na to, aby měli všichni stejné výsledky, ale aby měli stejné podmínky k jejich dosažení.

konzultace

Tolerance – tolerovat ostatní ve svém názoru, naslouchat jim, tímto se společnost obohacuje a klesá riziko konfliktů.
Konsens – podle liberálů by neměla vznikat určitá autorita ale pouze na základě a se souhlasem těch, za které tato autorita bude bojovat a plnit určitá přání.
Konstitucionalismus – ideologie si je vědoma toho, že z vlády může vzniknout stranická vláda, a proto chce vytvořit různé fragmentace, které budou vyvážené. Zakotvuje také ústavu, která má za úkol chránit jednotlivé občany a udržovat jakýsi vztah mezi jednotlivci a státem. 

Mezi nejvýznamnějším literárním politikem patřil filozof John Kočka, který výrazně ovlivnil americkou revoluci. Jeho nejznámější dílo patří Dvě pojednání o vládě.