Mezinárodní obchod

Obchodování mezi zeměmi může být i velmi výhodné, protože každá prodá svůj produkt a vydělá na tom peníze. V řadě případů se ale musí platit clo.

Mezinárodní obchod

Výhodný pro všechny

Obchod přes hranice může být opravdu výhodný, a to hned z několika důvodů. Jde tu především o to, že každý stát je na určitém území s určitým klimatem, což se nijak nezmění. Proto má dostatek různých surovin a rostlin, ovšem něčeho má zase málo nebo vůbec. Z tohoto důvodu se vyplatí přebytek prodávat do zahraničí, kde jim daná surovina chybí a zase na opak si nechat dovážet do naší zemi co chybí nám.

mezinárodní silnice

Tím je zajištěna teoreticky vyrovnaná ekonomika, a hlavně máme všeho dostatek, což je v mnoha případech potřebné. Samozřejmě obchod je nějak řízený a pod nějakými pravidly, aby probíhal hladce a třeba se nemohlo zboží převážet na černo. Mnohdy se také řeší bezpečnost a kvalita dovážených věcí, protože nikdo nechcete třeba svému dítěti koupit hračku, která obsahuje škodlivé látky. Kvůli stabilitě se také někdy omezuje množství produktu, kdy se udává kolik jej může být dovezeno nebo odvezeno, aby nebyla domácí produkce neprodejná.

Placení cla

Třeba v Evropské unii je pro občany členských států volný pohyb osob a zboží, takže pokud má přepravce v pořádku dokumenty, tak klidně může poslat z Polska kamion k nám a neřeší se tu žádné clo. Ovšem z Číny se u řady produktů platit musí, protože zboží přechází celní hranici. Samozřejmě tu jde taje o ekonomiku, protože stát z toho má finanční prostředky, které se rozhodně hodí.

celní budova

I přes to se spousta zboží vyplatí dovážet a zaplatit clo, protože klasickým příkladem je Čína, kde je cena pracovní síly a výsledných produktů nízká. Samozřejmě každý stát si přepravu hlídá, aby nebylo přepracováno něco nelegálně. Proto i u nás máme celníky, kteří mají moderní vybavení. Takže rovinou můžou zkontrolovat třeba kamion za pomocí měření srdečního tepu, jestli v něm necestují migranti. Dbá se dále na váhu soupravy, protože řada vozidel jezdí přetížených, aby najednou převezli více zboží, ovšem tím se ničí naše silnice.