Když to zraněním neskončí

Na pracovištích se musí dodržovat všechna předepsaná bezpečnostní opatření. Jenže nejednou tomu zase až tak docela není, a i když tomu tak je, nikdy nelze zcela vyloučit, že nedojde k žádnému pracovnímu úrazu. Protože zaměstnance vesměs nelze při příchodu do práce důkladně zabalit do bublinkové fólie a strčit do obalu pevného natolik, že ho není čím poškodit, kde by tito bez úhony strávili celou pracovní dobu.

úraz

Občas se prostě stane něco nemilého a nežádoucího a člověk se v práci zraní. A někdy to zranění nemusí být právě banální. Právě naopak; někdy ho mohou provázet i trvalé následky úrazu.
A je nasnadě, že v tomto případě musí být dotyčný zaměstnanec náležitě odškodněn. Samozřejmě pokud se jedná o pracovní úraz a bylo splněno všechno, co dotyčný splnit měl.

V případě tohoto typu odškodnění jde o to, nahradit zaměstnanci to, co kvůli práci pozbyl. Tedy ztížení společenského uplatnění kvůli trvalé změně zdravotního stavu, jež má nepříznivý vliv na uspokojování jeho životních, pracovních a společenských potřeb. A to zejména co se týká dalšího výkonu dosavadní profese nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnění v rodinném, politickém, kulturním a sportovním životě.

Ztížení společenského uplatnění se odškodňuje jednorázově podle vládou stanoveného bodového hodnocení, jež bývá prováděno zpravidla až rok po poškození zdraví pracovním úrazem, kdy už je zřejmé, že dalším léčením nedojde ke zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu, že už to tak zůstane. Přičemž je pochopitelně možné i pozdější nové hodnocení ztížení společenského uplatnění, pokud dojde k významné změně.

trvalé následky

Je pochopitelné, že ne každý, kdo je takto poškozen, akceptuje výši odškodnění, jež mu byla přiznána. Někdy oprávněně, někdy nikoliv. Ovšem pokud je tomu tak, může usilovat o navýšení ztížení společenského uplatnění a ve výjimečných případech může být takové odškodné soudem přiměřeně zvýšeno.
A protože soud nemusí být jednoduchá záležitost, je vždy vhodné obrátit se na někoho, kdo v tom umí chodit. Kdo dotyčnému zajistí právní zastoupení i znalecký posudek.
Protože je nasnadě, že se nikdo nemá nechat vzít na hůl. Byl-li poškozen v souvislosti s prací, ať je to i napraveno. Aspoň finančně, když už to nejde vrátit zpět.